Pig Planning gilt service - TIPS ON PIGS
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Điều khiển động cơ Tima được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty 2Lúa. Dựa trên công nghệ Wi-Fi và Lora truyền tín hiệu không dây điều khiển từ xa.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

Planning gilt service - TIPS ON PIGS

Author Telma Vieira Tucci, publish date Friday. December 16th, 2016

Planning gilt service - TIPS ON PIGS

The strategy involves synchronizing the gilts so they come into heat at the same time, in order to properly manage the number of inseminations targeted for each lot.

Objective

Arrange the gilts heat in time sequence.

Description

The strategy involves synchronizing the gilts so they come into heat at the same time, in order to properly manage the number of inseminations targeted for each batch. Gilts coming into heat for the first or second time are identified by colour, which will vary depending on the heat chosen for insemination.

Explanation

During the gilts daily heat check, replacement gilts are marked with a colour that changes every week, i.e., in week 20, sows in heat will be marked blue; in week 21 red, and in week 22 green. Once the 3-week cycle (which is also the gilts cycle) is complete, the first colour (in this case blue) will be used again.

Once the heat's been detected and the gilts marked, those with the same colour will be moved to a single pen; and the same procedure will be followed in the next weeks. At the end of the third week the gilts marked in blue, in this example, will come into heat. Thus, we know how many gilts will come into heat, and we can better manage their feeding and the use of boars.

Benefits

Time saving, since knowing the dates of the previous and next heat means we don't need to stimulate or control the heat in gilts. Stimulation with the boar will take place on the week the gilt is supposed to come into heat.

Being able to concentrate on the rationing stage (unstimulated) of a specific group.

Knowing the potential of gilts to come into heat.

Optimizing and chronologically organizing pens of gilts.

Being able to inseminate sows in heat where no fertilization occurs with dead sperm, thus improving performance and ensuring a proper oestrous cycle.

Material used

  • Blue spray or chalk.
  • Red spray or chalk.
  • Green spray or chalk.

Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT-80 đang rất được ưa chuộng hiện nay trên thị trường, lưu lượng khí lớn, hoạt động mạnh mẽ.
Sản phẩm khuyên dùng
Quạt nuôi tôm của Nhà sản xuất HUNG STAR cung cấp oxy vào môi trường nước cao hơn so với các loại quạt nuôi tôm khác trên thị trường.
Knowing the sows' age - TIPS ON PIGS Knowing the sows' age - TIPS ON PIGS Improving the environmental conditions in the fattening rooms Improving the environmental conditions in the fattening rooms