Shrimp

Saturday. April 20th, 2024
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Sản phẩm khuyên dùng
Chúng tôi tự hào giới thiệu Ống thông khí Nano-Tube bọt khí mịn, oxy hoà tan cao, cải tiến quan trọng để khuếch tán oxy hoà tan trong nước phục vụ nuôi tôm công nghệ cao.
Sản phẩm khuyên dùng
Chất lượng vượt trội, bọt khí mịn, kháng khuẩn. Ống Nano-Tube là lựa chọn sục khí được ưa chuộng nhất trên thị trường để tăng cường oxy đáy trong ao nuôi tôm …
Sản phẩm khuyên dùng
Chất lượng hoàn toàn vượt trội, sử dụng hộp số giảm tốc vỏ gang, một trải nghiệm vô cùng mới. Oxy hoà tan cao, tạo dòng lưu thông mạnh giữ cho đáy ao luôn sạch.

Shrimp

Characterization of intestinal bacteria in wild, domesticated adult black tiger shrimp - P3
Characterization of intestinal bacteria in wild, domesticated adult black tiger shrimp -…

Characterization of intestinal bacteria in wild, domesticated adult black tiger shrimp - Part 3

Characterization of intestinal bacteria in wild, domesticated adult black tiger shrimp - P2
Characterization of intestinal bacteria in wild, domesticated adult black tiger shrimp -…

Characterization of intestinal bacteria in wild, domesticated adult black tiger shrimp - Part 2

Characterization of intestinal bacteria in wild, domesticated adult black tiger shrimp - P1
Characterization of intestinal bacteria in wild, domesticated adult black tiger shrimp -…

Characterization of intestinal bacteria in wild, domesticated adult black tiger shrimp - Part 1

Prevention of White Feces Syndrome, White Gut Disease and White Muscle Disease in Shrimp
Prevention of White Feces Syndrome, White Gut Disease and White Muscle Disease…

Shrimp culture tends to now be developed intensively with upgraded technology for higher and successful production.In many occasions shrimp culture

Effects of polychaetes on sperm performance of the domesticated black tiger shrimp
Effects of polychaetes on sperm performance of the domesticated black tiger shrimp

Polychaetes have significantly higher total protein, fat contents and essential fatty acids (arachidonic and eicosapentaenoic acids) but significantly lower

Management of intensive Vannamei shrimp ponds
Management of intensive Vannamei shrimp ponds

How to manage Vannamei shrimp ponds with high stocking density and no water exchange in relation to growth, survival and water quality.

Freshwater shrimp production - Frequently asked questions
Freshwater shrimp production - Frequently asked questions

This article provides answers to a number of frequently asked questions regards the cultivation of freshwater prawns in ponds

Six tips for water quality management in shrimp farming
Six tips for water quality management in shrimp farming

Achieving and maintaining good water quality throughout shrimp production is crucial for long-term success.

Exploring the use of probiotics in shrimp farms
Exploring the use of probiotics in shrimp farms

The increasingly sophisticated administration of probiotics is having a major impact on the sustainability of shrimp aquaculture

How does biofloc production impact the shrimp microbiome?
How does biofloc production impact the shrimp microbiome?

Biofloc technology is a sustainable way to scale-up shrimp aquaculture, but how do the microbial flocs impact the microbiomes, overall health of farmed shrimp?

A dramatic insight into how white spot infects shrimp
A dramatic insight into how white spot infects shrimp

The portal of entry of one of shrimp aquaculture’s most deadly and costly diseases has finally been discovered, thanks to a research breakthrough

A genetic solution for tackling white spot syndrome virus in shrimp
A genetic solution for tackling white spot syndrome virus in shrimp

How genomic selection can rapidly increase the resistance of whiteleg shrimp to white spot syndrome virus (WSSV) – one of the most costly diseases in the global

  • 1 / 22
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Sản phẩm khuyên dùng
Chúng tôi tự hào giới thiệu Ống thông khí Nano-Tube bọt khí mịn, oxy hoà tan cao, cải tiến quan trọng để khuếch tán oxy hoà tan trong nước phục vụ nuôi tôm công nghệ cao.