Poultry What is wrong with this hen?
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Sản phẩm khuyên dùng
Chúng tôi tự hào giới thiệu Ống thông khí Nano-Tube bọt khí mịn, oxy hoà tan cao, cải tiến quan trọng để khuếch tán oxy hoà tan trong nước phục vụ nuôi tôm công nghệ cao.

What is wrong with this hen?

Author Piet Simons, publish date Tuesday. February 6th, 2018

What is wrong with this hen?

Photo: Ivan Dinev/CEVA

If hens are not fully able to stand, it could have one of these causes.

Ask yourself the following questions:  What do I see?   What does it mean?   What should I do?

This is Practical guide to improving egg quality

  • LOOK: This hen can't stand on her feet properly.
  • THINK: The hen has weak bones with risk of fractures, known as ‘cage-layer fatigue’ or osteoporosis. Too little physical exercise, insufficient calcium absorption, or both, lead to hen osteoporosis.
  • ACT: Besides feed, a good blood circulation to the bones helps prevent osteoporosis. In aviary systems hens have enough exercise to ensure they have stronger bones and stronger eggshells at the end of the laying period.

Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT-80 đang rất được ưa chuộng hiện nay trên thị trường, lưu lượng khí lớn, hoạt động mạnh mẽ.
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Why is this egg stuck? Why is this egg stuck? Transmuting salvage grains into feed – do mealworms have the key? Transmuting salvage grains into feed…