Aquanews Pangasius exports to China saw a slumps
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

Pangasius exports to China saw a slumps

Author Sao Mai Phạm Thị, publish date Monday. November 23rd, 2020

Pangasius exports to China saw a slumps

As of first half of August, pangasius exports to China reached $271 million, down 22.6% as compared to the same period last year, according to VASEP.

According to VASEP, pangasius exports to China fell continuously due to the COVID-19 pandemic, resulting in stagnant business.

Besides, the decline in exports has resulted in a surplus of white meat fish in China. Thus, Vietnam’s exports of pangasius to this market can’t grow as compared to the same period last year.

Vietnam’s pangasius exporting companies struggled to bring pangasius back to the Chinese market after lockdown was removed. However, they did it in vain.

In the first eight months of 2020, a vast majority of Vietnamese pangasius products going to China includes frozen fillet, frozen butterfly-cut pangasius, fillet…

There are around 120 Vietnam’s companies selling pangasius to China which has been the largest destination of Vietnam with market share accounting for nearly 30% of total Vietnam’s export volume.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.
Tuna exports to EU skyrockets Tuna exports to EU skyrockets On-sand white leg shrimp cultivation to assure food safety On-sand white leg shrimp cultivation to assure food…