Aquanews US refuses entry to 17 antibiotic-laced shrimp imports in September
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

US refuses entry to 17 antibiotic-laced shrimp imports in September

Author eFeedLink, publish date Thursday. October 26th, 2017

US refuses entry to 17 antibiotic-laced shrimp imports in September

In the first three weeks of September, the US rejected 76 seafood entry lines, of which 17 (22.4%) were of shrimp for reasons related to banned antibiotics.

According to the Southern Shrimp Alliance, the US Food and Drug Administration (FDA) reported refusing 67 entry lines of shrimp for reasons related to banned antibiotics during the first three quarters. These were substantially below the refusal levels reported in 2014, 2015 and 2016.

The FDA also said there were additional seafood entry line refusals in August, including two Vietnamese shrimp and one Chinese shrimp refusals for reasons related to banned antibiotics.

Earlier the FDA reported that from Aug. 1 to 25, three of the 172 (1.7%) total seafood entry line refusals were of shrimp for reasons related to banned antibiotics. These three were from Vietnam, China and Hong Kong.

For June and July, the FDA reported no entry line refusals for shrimp contaminated with banned antibiotics.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.
Start-up using shellfish to increase shelf life of seafood Start-up using shellfish to increase shelf life of… Ecuador shrimp farmer Songa boosts tech, efficiency Ecuador shrimp farmer Songa boosts tech, efficiency