Aquanews Prices of pangasius fish, poultry eggs in Mekong Delta continue to decline
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí Fujio là kết quả của quá trình nghiêm cứu chuyên sâu về nguyên lý áp suất, khí nén và điện năng. Không sử dụng dầu nhớt và độ bền đã được kiểm chứng.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

Prices of pangasius fish, poultry eggs in Mekong Delta continue to decline

Author Phan Thanh, Kien Van – Translated by Thanh Nha, publish date Tuesday. April 7th, 2020

Prices of pangasius fish, poultry eggs in Mekong Delta continue to decline

In comparison to the previous month, the price of material pangasius fish in many provinces in the Mekong Delta has dropped by VND200-VND500 further and is at a fairly low level.

In many districts in Can Tho City, An Giang, and Dong Thap provinces, the price of material pangasius fish was at VND18,000-VND18,500 per kilogram, about VND12,000 per kilogram lower than that in the same period last year. Pangasius farmers have suffered a loss of VND5,000-VND6,000 per kilogram of commercial pangasius fish as the selling price was below the cost price.

Since mid-2019, due to the impacts of the African swine fever, many farming households have switched to poultry farming, including raising ducks for eggs. Currently, the price of duck eggs was at VND13,000-VND14,000 per ten eggs. This price level was VND2,000-VND3,000 per ten eggs higher compared to last week but still VND4,000-VND5,000 per ten eggs compared to the previous price level.

By Phan Thanh, Kien Van – Translated by Thanh Nha


Sản phẩm khuyên dùng
Hàm lượng protein cao 27.2g/ 1 serving 30g chiếm tỉ lệ 90,6% với 100% Whey Protein Isolate tinh khiết.
Sản phẩm khuyên dùng
Hàm lượng protein cao 27.2g/ 1 serving 30g chiếm tỉ lệ 90,6% với 100% Whey Protein Isolate tinh khiết.
Bangladesh government grants permission for vannamei pilot farms Bangladesh government grants permission for vannamei pilot farms Hundreds of tons of shrimp are disrupted on the way to China Hundreds of tons of shrimp are disrupted on…