Mô hình kinh tế Phú Tân (An Giang) Trồng Rau An Toàn Nông Dân Có Lợi Gần 12 Triệu Đồng/1.000m2
Recommended
Designed to deliver high volume of steady air flow at high-pressure ranges. AT Roots Blowers are widely used for aeration in aquaculture, shrimp farming, crab farming …
Recommended
Fujio Air Pump is quality constructed and can provide a lasting and reliable performance for your aquarium. An energy efficient air pump can save you money …
Recommended
Fi air diffuser is specially designed, two Nano-Tube lines are parallel and ventilate, the air enters easily, generating pressure is large enough to cause the bubbles …

Phú Tân (An Giang) Trồng Rau An Toàn Nông Dân Có Lợi Gần 12 Triệu Đồng/1.000m2

Publish date Tuesday. January 20th, 2015

Phú Tân (An Giang) Trồng Rau An Toàn Nông Dân Có Lợi Gần 12 Triệu Đồng/1.000m2

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện cho biết, năm 2014 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với nhiều thành tựu. Kết quả uớc giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.041 tỷ đồng, tăng 0,17% so kế hoạch; trong đó trồng trọt đạt 834,055 tỷ đồng, chăn nuôi ước đạt 202,044 tỷ đồng, thuỷ sản ước đạt 304,800 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân thông qua triển khai xây dựng 07 nhà lưới trồng rau an toàn ở các vùng có lợi thế chuyên canh màu với diện tích 324 m2/nhà; thu hoạch vụ rau thứ nhất, nông dân có lợi nhuận từ 2 - 12 triệu đồng/1.000 m2, nếu làm đúng theo quy trình thì mỗi vụ lợi nhuận trồng trong nhà lưới cao hơn so trồng bên ngoài trên 5 triệu/1.000m2.
Ngoài ra, thực hiện mô hình liên kế chuỗi giá trị “Cánh đồng lớn”, trong năm đã có 03 công ty ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông dân với tổng diện tích 429,5 ha. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng tăng, diện tích áp dụng 3 giảm 3 tăng từ 90 - 94% diện tích xuống giống.
Được biết, UBND tỉnh đã Phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau, màu ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng trưởng và phát triển bền vững ngành rau, màu của tỉnh; tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất.
Đến 2020, phát triển và nhân rộng có hiệu quả diện tích ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước trong lĩnh vực sản xuất rau, màu với quy mô 5.000 – 7.000 ha; Thu nhập của nông dân trồng rau màu ứng dụng công nghệ cao tăng tối thiếu là 30% so với sản xuất thông thường tại thời điểm năm 2014...


Recommended
Fujio Air Pump is quality constructed and can provide a lasting and reliable performance for your aquarium. An energy efficient air pump can save you money …
Recommended
Fi air diffuser is specially designed, two Nano-Tube lines are parallel and ventilate, the air enters easily, generating pressure is large enough to cause the bubbles …
Dự Án Nâng Cao Năng Suất Và Chất Lượng Kiệu Phù Mỹ Hiệu Quả Về Nhiều Mặt Dự Án Nâng Cao Năng Suất Và Chất… Thống Nhất (Đồng Nai) Giá Điều Đầu Vụ Tăng 4.000 Đồng/kg Thống Nhất (Đồng Nai) Giá Điều Đầu Vụ…