Tin thủy sản Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm

Author Phan Việt Toàn, publish date Thursday. November 4th, 2021

Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm

Trong giai đoạn ương tôm 25 ngày đầu, tỷ lệ sống của tôm đạt 95%, kích cỡ bình quân 900 con/kg, chi phí giảm khoảng 15 - 20% so với nuôi tôm 1 giai đoạn.

Nuôi tôm trên cát 2 giai đoạn mang lại hiệu quả cao tại mô hình. Ảnh: PVT.

Với mục đích nhân rộng quy trình nuôi tôm có hiệu quả, năm 2021, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo ATTP. 

Mô hình được triển khai ở 2 điểm gồm xã Trung Giang huyện Gio Linh và xã Triệu An huyện Triệu Phong, gồm 4 hộ tham gia nuôi, với diện tích từ 0,5 ha/hộ.

Quá trình chăm sóc quản lý bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn ương và giai đoạn nuôi. Trong quá trình ương, tôm giống được ương ở ao ương có diện tích nhỏ với hệ thống sục khí đáy đầy đủ, các yếu tố môi trường nước được theo dõi thường xuyên.

Trong giai đoạn ương tôm 25 ngày đầu, tỷ lệ sống của tôm đạt 95%, kích cỡ bình quân 900 con/kg, chi phí giảm khoảng 15 - 20% so với quy trình nuôi tôm 1 giai đoạn bình thường. Hiện nay sau hơn 4 tháng nuôi, tại ao thương phẩm tôm đạt kích cỡ 50 con/kg đến 55 con/kg, đáp ứng yêu cầu của mô hình, sản lượng ước đạt 11 tấn/ha.

Trên cơ sở những kết quả khả quan đã đạt được, là cơ sở để chính quyền địa phương tại các điểm thực hiện mô hình có chính sách hỗ trợ, nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo ATTP nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, giảm thiểu rủi ro cho bà con, đồng thời góp phần định hướng các mô hình nuôi tôm thâm canh phát triển theo hướng bền vững.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.
Phòng bệnh nấm thủy mi cho cá nuôi Phòng bệnh nấm thủy mi cho cá nuôi Vị thế tôm giống Ninh Thuận Vị thế tôm giống Ninh Thuận