Agrinews Most of chicken imports come from US
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

Most of chicken imports come from US

Author VOV, publish date Saturday. April 8th, 2017

Most of chicken imports come from US

Vietnam imported around 22,500 tons of chicken valued at US$19.8 million from early this year to March 15, according to the General Department of Vietnam Customs.

Most of import chicken products in recent years come from the US, Brazil and the Republic of Korea.

Last year, chicken from the three markets accounted for 87% of total chicken imports into Vietnam. The import value from the US alone reached US$61.1 million, making up 56% of total revenue. Most of the import products were chicken drumstick with average price of US$0.68 (VND15,500) a kilo.

Since early this year, Vietnamese businesses have imported 12,200 tons of chicken from the US totally valued at US$10.1 million, including 11,300 tons of drumsticks (US$9.2 million) at an average price of US$0.8 (VND18,000) which is too cheap compared to domestic products on the market.

Earlier in 2015, the Animal Husbandry Association in southeastern Vietnam planned to lodge an anti-dumping lawsuit against the US chicken imports. The price of US chicken on HCM City market was VND23,000 per kilo, which was half as expensive as Vietnamese products and one-quarter as expensive as they were sold on the US market.

The association proposed reconsideration of the quality of chicken imported from the US.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.
PM urges increasing rice added-value PM urges increasing rice added-value Vietnam still places restrictions on imports of Brazilian beef Vietnam still places restrictions on imports of Brazilian…