Aquanews Korea increases in importing processed black tiger shrimp from Vietnam
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Sản phẩm khuyên dùng
Chúng tôi tự hào giới thiệu Ống thông khí Nano-Tube bọt khí mịn, oxy hoà tan cao, cải tiến quan trọng để khuếch tán oxy hoà tan trong nước phục vụ nuôi tôm công nghệ cao.

Korea increases in importing processed black tiger shrimp from Vietnam

Author Sao Mai Pham Thi, publish date Thursday. October 29th, 2020

Korea increases in importing processed black tiger shrimp from Vietnam

Korea is the fifth biggest importer of Vietnamese shrimps, accounting for 10.7% of Vietnam’s total seafood going to global markets. Despite a slight increase, sales of Vietnamese shrimps to Korea recorded a positive growth in two quarters of the year. Vietnam brought in $91.2 million from exporting shrimps to Korean in Quarter II, up 4.9%.

The accumulated export volume reached $162.7 million in the first six months of 2020, up 4.9% compared to the same period last year. In the first half of 2020, Vietnam’s shrimp exports to Korea increased by 15% compared to the same period last year. As of July 15, 2020, Vietnam’s shrimp exports to Korea reached over $179 million, up 5.8% compared to the same period last year.

Exports of black tiger shrimp to Korea accounts for 4.9% of the country’s shrimp exports to this market while white leg shrimp accounts for 83% and maritime shrimps make 12.1%.

Exports of both white leg shrimp and black tiger shrimp to Korea increased by 24.8% and 1.9% respectively. A noticeable sales of processed black tiger shrimp was recorded in Korea with 62% increase. Among shrimp products exported to Korea, dried shrimps skyrocketed with 195%.

The vast majority of Vietnamese shrimps going to Korea includes PDTO shrimp, frozen white leg shrimp sushi, frozen steamed white leg shrimp, PD white leg shrimp meat, and butterfly-cut shrimp.

Vietnamese shrimp going to Korea is exempt from tax with a quota of 10,000 tons/year, and it will be 15,000 tons/year in 2020; however Vietnam only exported 2,500 tons/year. Vietnam is the biggest supply of shrimp to Korea, accounting for 52% of the market share while its competitors Thailand, Ecuador, and China account for 11%, 10% and 5.3% respectively.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT-80 đang rất được ưa chuộng hiện nay trên thị trường, lưu lượng khí lớn, hoạt động mạnh mẽ.
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Export value of dried shrimps to South Korea jumps 194 percent Export value of dried shrimps… Take advantage of magrove-shrimp farming model Take advantage of magrove-shrimp farming…