Mô hình kinh tế Hội Thảo Nuôi Cua Đồng Thương Phẩm
Recommended
Designed to deliver high volume of steady air flow at high-pressure ranges. AT Roots Blowers are widely used for aeration in aquaculture, shrimp farming, crab farming …
Recommended
Fujio Air Pump is quality constructed and can provide a lasting and reliable performance for your aquarium. An energy efficient air pump can save you money …
Recommended
Fi air diffuser is specially designed, two Nano-Tube lines are parallel and ventilate, the air enters easily, generating pressure is large enough to cause the bubbles …

Hội Thảo Nuôi Cua Đồng Thương Phẩm

Publish date Saturday. June 15th, 2013

Hội Thảo Nuôi Cua Đồng Thương Phẩm

Trung tâm KN-KN tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội thảo mô hình nuôi cua đồng thương phẩm tại xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh) và Vạn Trạch (huyện Bố Trạch).

Mô hình được thử nghiệm trên diện tích khoảng 3.000 m2 ao. Thả nuôi ban đầu 390 kg cua đồng giống (200 con/kg). Sau 4 tháng nuôi, cua đồng thích nghi với quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm, trọng lượng thu hoạch trung bình 70 con/kg, sản lượng đạt trên 600 kg, giá bán 55.000 đ/kg, doanh thu trên 30 triệu đồng, trừ chi phí lãi gần 15 triệu.

Những hộ tham gia mô hình cho biết, cua đồng ăn tạp, tận dụng được các nguồn thức ăn là phụ phẩm nông nghiệp, ngưỡng chịu đựng các yếu tố môi trường tốt và ít bị dịch bệnh. Thời gian nuôi ngắn, có thể nuôi vượt lũ ở vùng ruộng thấp trũng. Tuy nhiên, do nguồn giống được thu gom từ tự nhiên, vận chuyển chưa hợp lý nên tỷ lệ cua sống đạt từ 50 - 70%.


Recommended
Fujio Air Pump is quality constructed and can provide a lasting and reliable performance for your aquarium. An energy efficient air pump can save you money …
Recommended
Fi air diffuser is specially designed, two Nano-Tube lines are parallel and ventilate, the air enters easily, generating pressure is large enough to cause the bubbles …
Vùng Đồng Tháp Mười Chuyển 10.000 Ha Đất Trồng Lúa Sang Nuôi Trồng Thủy Sản Vùng Đồng Tháp Mười Chuyển 10.000 Ha Đất… Chủ Động Phòng Ngừa Dịch Bệnh Trong Suốt Quá Trình Nuôi Tôm Chủ Động Phòng Ngừa Dịch Bệnh Trong Suốt…