Aquanews Hậu Giang applies IT for seafood traceability
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Sản phẩm khuyên dùng
Chúng tôi tự hào giới thiệu Ống thông khí Nano-Tube bọt khí mịn, oxy hoà tan cao, cải tiến quan trọng để khuếch tán oxy hoà tan trong nước phục vụ nuôi tôm công nghệ cao.

Hậu Giang applies IT for seafood traceability

Author Sao Mai Pham Thi, publish date Monday. November 18th, 2019

Hậu Giang applies IT for seafood traceability

According to Nguyễn Vũ Trường, Deputy Director of Hậu Giang Department of Industry and Trade, this province will apply information technology (IT) to its agricultural and aquatic products follwed the project on management and traceability of agricultural and aquatic products.

Hậu Giang has not implemented traceability for agricultural products. So this project will create a supply chain of agricultural and fishery products meeting food safety standards. From November 2019, the provincial Department of Industry and Trade will deploy traceability for key agricultural products of the province, of which firstly is Asian knife fish (Notopterus notopterus Pallas).

In the first two years, businesses will be supported 50 percent on the cost buying stamps on the product. Businesses, facility owners, cooperatives and individuals can volunteer to take part in the project with approval from the trade department.

Depending on the characteristics of each product, businesses and individuals could register one of three identification forms to trace origin of the product, including QR Code (Quick Response code), RFID chip (Radio Frequency Identification) and NFC chip (Near –Field Communications).

The project on management and traceability of agricultural and fishery products in Hậu Giang Province is implemented from now to 2025 to improve efficiency in the State’s management for the provincial agricultural and fishery products.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT-80 đang rất được ưa chuộng hiện nay trên thị trường, lưu lượng khí lớn, hoạt động mạnh mẽ.
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Three more seafood products of Vietnam are exported to China Three more seafood products of… Develop the project “Build and manage the Cà Mau geographical indication for the provincial Develop the project “Build and…