Pig Control of the feed weight - TIPS ON PIGS
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Điều khiển động cơ Tima được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty 2Lúa. Dựa trên công nghệ Wi-Fi và Lora truyền tín hiệu không dây điều khiển từ xa.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

Control of the feed weight - TIPS ON PIGS

Author Gori Salamó Villanova, publish date Friday. December 16th, 2016

Control of the feed weight - TIPS ON PIGS

We need to know, at all moments, which amount of feed are the sows eating, so we will weigh the feed at least once per week.

The control of the feed on a farm is essential. If there are changes in the density of the feed, the feeding curves of our sows may become affected. In order to avoid this shift factor, it is advisable to weigh the feed at least once per week.

To do so we have a sheet placed on the wall that will be used for monitoring the changes in the density of each batch of feed.

Each week we weigh the same volume in a dispenser and we make a note on the sheet, and we do the same when we change the silo we are using. We weigh the feed once again 24 hours after the change.

This is useful for knowing, at all moments, which amount the sows are eating and for being able to adjust the ration changes.

In the farrowing rooms we increase the ration each day, so it is essential to know if the density changes. If it is higher we will not increase the amount, and if it is lower the increase in the amount will be higher. During gestation this helps us to supply the precise ration that we wish to give to each sow in each moment.

At the same time we reflect on the sheet the date of the disinfection of the silos. In this way it is very easy to be able to control when we have to do so.

It is a very easy task and, if well implemented, it can provide savings in terms of feed and time.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT-80 đang rất được ưa chuộng hiện nay trên thị trường, lưu lượng khí lớn, hoạt động mạnh mẽ.
Sản phẩm khuyên dùng
Quạt nuôi tôm của Nhà sản xuất HUNG STAR cung cấp oxy vào môi trường nước cao hơn so với các loại quạt nuôi tôm khác trên thị trường.
Marking foster sows on the back with the number of piglets to adopt Marking foster sows on the back with the… Supplementing water to lactating sows - TIPS ON PIGS Supplementing water to lactating sows - TIPS ON…