Aquanews Bình Định strictly control its cage aquaculture
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

Bình Định strictly control its cage aquaculture

Author Sao Mai Pham Thi, publish date Tuesday. December 3rd, 2019

Bình Định strictly control its cage aquaculture

Bình Định’s agriculture industry has just issued an official document requiring the coastal areas to provide a list of households related to aquaculture so that they will be registered for cage aquaculture certificates in accordance with the Fishery Law.

Trần Văn Phúc, Vice Director of Bình Định provincial Agriculture and Rural Development Department said he signed an official document requiring the coastal areas to carry out the registration of cage aquaculture upon the Fishery Law.

Bình Định has now 300 households related to marine cage culture, mainly in Quy Nhơn city and Phù Mỹ district with 3,581 cages floating in 43,558 m³.

There are 113 households owning 1,391 cages of marine fish, 130 households owning 1,340 cages of commercial lobster, 50 households owning 800 cages of baby lobster and 20 households owning 50 cages of squid.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.
Pangasius exports have been in a slump Pangasius exports have been in a slump Promising results in shrimp fed plant-based replacements for fishmeal Promising results in shrimp fed plant-based replacements for…