Aquanews Australia strongly increases imports of Vietnamese shrimps
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

Australia strongly increases imports of Vietnamese shrimps

Author Son Trang - Translated by Samuel Pham, publish date Saturday. October 23rd, 2021

Australia strongly increases imports of Vietnamese shrimps

In the first half of this year, shrimp imports into Australia increased sharply, especially Vietnamese shrimp, while shrimp imports from Thailand and China decreased.

Vietnamese shrimp is occupying an overwhelming market share in Australia. Photo: TL.

According to VASEP, the latest statistics of the International Trade Center (ITC) show that, in the first five months of 2021, shrimp imports into Australia have reached USD 127 million, up 40% over the same period last year.

A notable thing is that Vietnam's shrimp imports into Australia have increased sharply, but imports from Thailand and China have shown signs of decrease. In the first five months of this year, Vietnam's shrimp imports into Australia have reached USD 79 million, up 93% while imports from Thailand and China have decreased by 4% and 31% respectively.

Vietnam, Thailand, China, Malaysia, and Brunei are the top five shrimp suppliers to Australia, in which Vietnam is the largest market, accounting for an overwhelming share of 62% of the total value of imported shrimp. Next is Thailand, ranked second, accounting for 16%. China ranked third, accounting for 10%.

Although the price of shrimp imported from Vietnam is still higher than rival countries USD 1 - 2/kg, Vietnamese shrimps are competing very well in this market.

Australia is a potential shrimp export market in the CPTPP market group. In the past 2 years, the export value of Vietnamese shrimp (especially whiteleg shrimp) to the Australian market has been positive. In the second quarter of 2021, there are 81 Vietnamese enterprises participating in exporting shrimp to this market, the largest of which is Minh Phu Seafood Cooperation.

Shrimp products exported to Australia in the first half of this year are also quite diverse, which mainly include whiteleg shrimp and frozen black tiger prawn.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.
Seafood firms propose to the Prime Minister to remove obstacles to maintain production Seafood firms propose to the Prime Minister to… Trio to launch new app for Asian aqua farmers Trio to launch new app for Asian aqua…