Aquanews A sharp increase in black tiger shrimp exports to Spain
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

A sharp increase in black tiger shrimp exports to Spain

Author Son Trang - Translated by Samuel Pham, publish date Wednesday. November 24th, 2021

A sharp increase in black tiger shrimp exports to Spain

Black tiger shrimp exports to Spain sharply increased in the first nine months of 2021, making a great impact on the growth of seafood exports to this market.

Black tiger shrimp exports to Spain increased 2.5 times in the first nine months of the year. Photo: TL.

According to the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), black tiger shrimp exports to Spain in September increased nearly four times compared to the same period last year. As a result, in the first nine months of the year, black tiger shrimp exports increased 2.5 times over the same period in 2020.

Vietnam mainly exports fresh/frozen whole black tiger shrimp to the Spanish market, ranging from 10-20 heads/kg to 30-40 heads/kg. The average price of black tiger shrimp exported to this market is approximately USD 11/kg.

Besides, whiteleg shrimp exports to Spain also experienced a strong increase, up 54% in nine months, reaching nearly USD 2.9 million.

Clam exports to Spain also increased by 38% in nine months, reaching nearly USD 18 million. Clams are currently Vietnam’s number one seafood product to Spain, accounting for 34% of the total export value to this market.

By the end of September 2021 Vietnam's seafood exports to Spain reached USD 52.3 million, up 15.4% in comparison to the same period last year. In terms of the single market, Spain ranks 22nd among the import markets of Vietnam’s seafood, accounting for 1% of the export turnover in the first nine months of this year.

It is prognosticated that Spain will continue to be the bright spot of Vietnam's seafood from the present date until the end of the year thanks to the increased demand for shrimp, clams and tuna for Christmas and New Year.

According to the forecast of VASEP, seafood exports to Spain in the fourth quarter of 2021 will increase by 13% to approximately USD 21 million, bringing the 2021 export result to USD 73 million, up 15% compared to 2020.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.
Seafood production in south tumbling Seafood production in south tumbling Tuna exports to China increase sharply Tuna exports to China increase sharply