Aquanews 4 companies exporting pangasius to the US under no anti-dumping tax
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.

4 companies exporting pangasius to the US under no anti-dumping tax

Author Son Trang - Translated by Hoang Duy, publish date Monday. March 28th, 2022

4 companies exporting pangasius to the US under no anti-dumping tax

The US Department of Commerce announced the final results of anti-dumping tax on Vietnam’s pangasius of the 17th anti-dumping tax administrative review.

There are currently 4 companies not subjected to anti-dumping tax when exporting frozen pangasius fillets to the US. Photo: TL.

According to Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), The US Department of Commerce has announced the final results of the 17th administrative review of anti-dumping tax (POR17) on frozen pangasius imported from Vietnam in the period from August 1, 2019, to July 31, 2020.

During this review, NTSF Seafood Joint Stock Company (NTSF SEAFOODS) relishes the anti-dumping tax rate of 0% when exporting frozen pangasius fillets to the US.

Two companies, including Bien Dong Seafood Joint Stock Company (ESS) with a tax rate of $3.87/kg and Green Farms Seafood Joint Stock Company with a tax rate of $1.94/kg. The national tax rate still remained at $2.39/kg.

As a consequence, there are currently 4 Vietnamese businesses that are not subject to anti-dumping tax when exporting frozen pangasius fillets to the US. Additionally, two businesses subjected to low anti-dumping tax rates are CASEAMEX with $0.15/kg and BIEN DONG SEAFOOD with $0.19/kg.

VASEP believes that this is an encouragement for NTSF SEAFOODS in particular and Vietnamese pangasius exporters to the US market in general in the near future.

In 2021, there are more than 10 Vietnamese businesses exporting pangasius to the US market, of which, VINH HOAN CORP, NTSF SEAFOODS and BIEN DONG SEAFOOD are the 3 businesses with the largest export value.

Over the first two months of this year, the total value of pangasius export to the US reached $94.57 million, up 119.7% over the same period last year. The US is currently the largest market for Vietnamese pangasius during the earlier months of this year.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy quạt nước 2Lúa 3N sử dụng công suất Motor từ 250W – 750W, từ 10 – 20 cánh, chiều dài 2 – 12m. Cốt lõi của Máy quạt nước 2Lúa 3N là Nhẹ điện - Nhẹ ký -Nhẹ phí.
Sản phẩm khuyên dùng
Khuếch tán khí Fi được thiết kế đặc biệt, hai đường Ống Nano-Tube song song và thông nhau, áp suất tạo ra đủ lớn dẫn đến bong bong khí, đồng đều trên khắp mặt ống.
Pangasius exports to Russia interrupted due to conflict Pangasius exports to Russia interrupted due to conflict Vietnam’s shrimp exports to US exceed $1bn for first time Vietnam’s shrimp exports to US exceed $1bn for…