CỬA HÀNG XÁC THỰC

Lợi ích Cửa hàng được xác thực là tạo được niền tin và uy tín của Cửa hàng với người mua hàng

Một Cửa hàng để được xác thực cần cung cấp đầy đủ 2 (hai) loại chứng từ gồm:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh còn hiệu lực.
  • Thông tin người liên hệ Cửa hàng phải trùng với giấy CMND hoặc giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu.

Thời hạn xác thực của Cửa hàng là 12 tháng.

VÍ DỤ: Một Cửa hàng đã được xác thực trên 2Lua Market

CÁCH GỬI THÔNG TIN ĐỂ XÁC THỰC

Gửi ảnh chụp/ scan giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy CMND/giấp phép láy xe/Hộ chiếu

Thông tin gửi về địa chỉ email: support@2lua.com.vn

LƯU Ý

  • Giấy phép kinh doanh phải hiển thị đầy đủ thông tin: Tên doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp.
  • Giấy CMND/giấp phép láy xe/Hộ chiếu hiển thị rỏ: Hình ảnh, Tên và ngày tháng năm sinh. Các thông tin còn lại bạn có thể bôi đen hoặc không bôi đen cũng được).