CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG MỘT BÀI VIẾT

- Bài viết được hiểu là sản phẩm, việc làm, hoặc dịch vụ

Bước 1: Chọn Biểu tượng như trong hình bên dưới

Bước 2: Chọn các trạng thái của bài viết

Nhấp chọn vào một trong các trạng thái của sản phẩm như hình bên dưới

Các trạng thái của Bài viết Sản phẩm bao gồm:

- Còn hàng: Cho biết sản phẩm này vẫn còn hàng, vẫn đang kinh doanh

- Tạm hết hàng: Cho biết sản phẩm tạm thời hết hàng

- Ngưng bán: Cho biết sản phẩm đã ngưng kinh doanh

- Ẩn/Hiện: Cho biết sản phẩm đang hiển thị hoặc ẩn đi với người mua hàng

Lưu ý: Dòng chữ màu cam cho biết trạng thái hiện tại của sản phẩm

Ví dụ: Ẩn/Hiện (màu cam) là sản phẩm đang hiện trên Cửa hàng và trên 2LUA Market

Ngoài ra tương tự với:

Các trạng thái của Bài viết Dịch vụ bao gồm:

- Đang hoạt động

- Dịch vụ tạm ngưng

- Ẩn/Hiện

Các trạng thái của Bài viết Viêc làm bao gồm:

- Đang tuyển

- Ngưng tuyển

- Ẩn/Hiện

Bước 3: Kiểm tra trạng thái mới của bài viết mà bạn vừa thay đổi

Tại giao diện Cửa hàng, người chủ shop nhấp vào Biểu tượng để theo dõi trạng thái sản phẩm trên Cửa hàng

Ví dụ như hình bên dưới

Tại giao diện Trang chủ của Market, bạn sẽ thấy các sản phẩm được xác định các trạng thái rõ ràng

Ví dụ như hình bên dưới

Hình: trạng thái tạm hết hàng

Hình: trạng thái ngưng bán

Lưu ý: Với trạng thái Ẩn, người chủ Cửa hàng vẫn thấy sản phẩm bị ẩn đi, nhưng với người mua hàng sẽ không thấy sản phẩm đó trên Cửa hàng của người bán, cũng như trên toàn hệ thống Market