GHIM BÀI VIẾT LÊN TOP

- Bài viết được hiểu là sản phẩm, việc làm, hoặc dịch vụ

- Bạn có một bài viết độc đáo cần gây chú ý đến người sử dụng khi họ ghé thăm Cửa hàng của bạn!

- Ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đạt được điều đó bằng cách sử dụng chức năng “Ghim lên top”.

Bước 1: Chọn Biểu tượng như trong hình bên dưới

Bước 2: Nhấp vào “Ghim lên top”, bài viết của bạn sẽ nằm trên cùng của các bài đăng

Ví dụ: Ghim một bài viết sản phẩm như trong hình (Thao tác tương tự với các bài Dịch vụ hoặc Việc làm)