BÁO CÁO BÀI VIẾT

- Bài viết được hiểu là sản phẩm, việc làm, hoặc dịch vụ

Bước 1: Chọn Biểu tượng như trong hình bên dưới

Bước 2: Nhấp vào “Báo cáo sản phẩm” , chức năng này giúp bạn có thể thông báo với ban quản trị về hiện trạng của sản phẩm

Báo cáo các thông tin sai phạm của sản phẩm với ban quản trị gồm các nội dung:

- Hình ảnh chứa nội dung không phù hợp

- Tên sản phẩm không phù hợp

- Sản phẩm bị cấm lưu hành

- Nội dung không phù hợp

- Sản phẩm giả mạo

Ví dụ: Chọn check vào một trong các nội dung cần báo cáo như trong giao diện bên dưới:

Bước 3: Nhấn nút “Gửi báo cáo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Bỏ qua” nếu không báo cáo