NHÂN BẢN BÀI VIẾT

- Bài viết được hiểu là sản phẩm, việc làm, hoặc dịch vụ

- Thời gian là vàng! Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ kịp thời, đúng thời điểm là chìa khoá thành công để Cửa hàng của bạn tăng doanh thu. Chúng tôi phát triển chức năng Nhân bản bài viết để bạn tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả công việc.

Bước 1: Chọn Biểu tượng như trong hình bên dưới

Bước 2: Nhấp vào “Nhân bản sản phẩm”, chức năng này giúp tạo nhanh một bài viết khác

Ví dụ: Nhân bản một bài viết sản phẩm như trong hình (Thao tác tương tự với các bài đăng dịch vụ hoặc việc làm)

Bây giờ, từ bài viết đã được nhân bản ra, bạn có thể chỉnh sửa lại các thông tin bài viết này để tạo ra bài mới

Bước 3: Sau đó nhấn nút “Đăng” để hoàn tất nhân bản bài viết, hoặc có thể “Bỏ qua