[[i001.name]]

 • Nhựa: PVC
 • Đầu ra: Ø14 (14.5 mm)
 • Đầu vào: Ø14
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i001.unit]]):
[[i001.name]]

[[i002.name]]

 • Nhựa: PVC
 • Đầu ra: Ø14 (14.5 mm)
 • Đầu vào: Ø14
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i002.unit]]):
[[i002.name]]

[[i003.name]]

 • Nhựa: PP
 • Đầu ra: Ø14 (14.5 mm)
 • Đầu vào: Ø14
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i003.unit]]):
[[i003.name]]
[[i004.name]]

[[i004.name]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø21 (21 mm)
 • Giữa: Ø21 (21 mm)
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i004.unit]]):
[[i005.name]]

[[i005.name]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø14 (14.5 mm)
 • Giữa: Ø14 (14.5 mm)
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i005.unit]]):
[[i006.name]]

[[i006.name]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø14 (14.5 mm)
 • Giữa: Ø21 (21 mm)
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i006.unit]]):
[[i007.name]]

[[i007.name]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø19 (19.0 mm)
 • Giữa: Ø21 (21 mm)
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i007.unit]]):
[[i008.name]]

[[i008.name]]

 • Chất liệu: PP
 • 2 đầu: Ø14 (14.5 mm)
 • Giữa: Ren 21
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i008.unit]]):
[[i009.name]]

[[i009.name]]

 • Chất liệu: ABS
 • 2 đầu: Ø16 (16.0 mm)
 • Giữa: Tay khóa màu đỏ
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Số lượng ([[i009.unit]]):
[[i011.name]]

[[i011.name]]

 • Chất liệu: PP
 • Ren ngoài: Ø21
 • Khía: Ø14
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i011.unit]]):
[[i012.name]]

[[i012.name]]

 • Chất liệu: PP
 • Ren ngoài: Ø21
 • Khía: Ø21
 • Thương hiệu: 2 Lúa
 • Số lượng ([[i012.unit]]):
[[i013.name]]

[[i013.name]]

 • Chất liệu: NYLON
 • Đầu vào: 5 mm
 • Đầu ra: 5 mm
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Số lượng ([[i013.unit]]):
[[i014.name]]

[[i014.name]]

 • Chất liệu: ABS
 • Khởi thuỷ: ron Ø16
 • Đầu ra: Ø16
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Số lượng ([[i014.unit]]):
[[i020.name]]

[[i020.name]]

 • Chất liệu: ABS
 • Đần ren: Ø21
 • Đầu ra: Ø16
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Số lượng ([[i020.unit]]):
[[i025.name]]

[[i025.name]]

 • Chất liệu: ABS
 • Đần ren: Ø21
 • Đầu ra: Ø20
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Số lượng ([[i025.unit]]):
[[i030.name]]

[[i030.name]]

 • Chất liệu: Cao su
 • Độ dầy: 2.0 mm
 • Lỗ trong: Ø16
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Số lượng ([[i030.unit]]):
[[i035.name]]

[[i035.name]]

 • Nhựa: PP
 • Đầu vào: Ø16
 • Đầu ra: Ø16
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Số lượng ([[i035.unit]]):