TINH THẦN KHỞI NGHIỆP

Khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, lấy sáng tạo làm trọng tâm. 2Lúa đã làm nên những điều kỳ diệu và tự hào là một trong những công ty cung cấp thiết bị nuôi trồng thuỷ sản uy tín hàng đầu Việt Nam.

NĂNG SUẤT

Khi trải nghiệm và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, kết quả các khách hàng của chúng tôi đạt được là năng suất cao hơn, thời vụ nuôi ngắn hơn, thành công vượt trội hơn.

ĐƠN GIẢN

Chúng tôi nghiên cứu, thiết kế và sản xuất sản phẩm với tiêu chí đơn giản hoá, giúp khách hàng của chúng tôi giảm trải nghiệm và sử dụng sản phẩm một cách đơn giản nhất.

AN TOÀN

Sự sáng tạo và mang bản sắc riêng luôn có trong mỗi sản phẩm của chúng tôi. An toàn, tiện lợi, chất lượng là những tiêu chí được đặt lên hàng đầu khi sản phẩm đến tay người sử dụng.

An toàn
Năng suất
Đơn giản
  • TÍN

  • TÂM

  • TRÍ

  • NHÂN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÍN

2Lúa đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm nhiệm vụ cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình. Xem chữ TÍN là sự sống còn của doanh nghiệp.

TÂM

2Lúa đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Chúng ta thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

TRÍ

2Lúa xem sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển doanh nghiệp, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi sản phẩm và dịch vụ.

NHÂN

2Lúa xây dựng mối quan hệ với nhân viên, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.