Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 4, 16/01/2019

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc, T1-T8/2016, theo khối lượng

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc, T1-T8/2016, theo khối lượng

16/01/2019
Xuất khẩu tôm của Trung Quốc, T1-T8/2016, theo giá trị

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc, T1-T8/2016, theo giá trị

16/01/2019
Thị trường nguyên liệu - Đậu tương tăng từ mức thấp nhất 2 tuần

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 16/01/2019: Đậu tương tăng từ mức thấp nhất 2 tuần

16/01/2019
Thị trường nguyên liệu - Đậu tương hồi phục

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 15/01/2019: Đậu tương hồi phục

15/01/2019
Thị trường nguyên liệu - Lúa mì tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 14/01/2019: Lúa mì tăng phiên thứ 2 liên tiếp

15/01/2019
Cà phê Châu Á: Sản lượng của Việt Nam dự báo giảm 10%

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 1/2019 được dự báo từ 150.000 tấn tới 180.000 tấn so với ước tính 160.000 tấn trong tháng 12/2018.

15/01/2019
Kim ngạch xuất khẩu cá tra có thể đạt 2,2 tỷ USD

Do nhiều doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sản phẩm cá tra có giá trị gia tăng cao, dự báo kim ngạch cá tra có thể đạt 2,2 tỷ USD trong năm 2019.

15/01/2019
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T9/2017, theo khối lượng

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T9/2017, theo khối lượng

11/01/2019
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T9/2017, theo giá trị

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T9/2017, theo giá trị

11/01/2019
  • 1 / 4