Giá thủy sản

Thứ 3, 24/10/2017

Giá thủy sản


Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 12-10-2017
Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 12-10-2017
Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 06/10/2017 – 12/10/2017

20/10/2017
Giá thủy sản tại Khánh Hòa 19-10-2017
Giá thủy sản tại Khánh Hòa 19-10-2017
Tỉnh/TP: Khánh Hòa

Giá cá ngừ, giá cá mú, giá cá chẽm, giá tôm hùm tại Khánh Hòa ngày 13/10/2017 – 19/10/2017

20/10/2017
Giá thủy sản tại Đồng Tháp 19-10-2017
Giá thủy sản tại Đồng Tháp 19-10-2017
Tỉnh/TP: Đồng Tháp

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 13/10/2017 – 19/10/2017

20/10/2017
Giá thủy sản tại Đà Nẵng 19-10-2017
Giá thủy sản tại Đà Nẵng 19-10-2017
Tỉnh/TP: Đà Nẵng

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 13/10/2017 – 19/10/2017

20/10/2017