Giá thủy sản

Thứ 6, 20/07/2018

Giá thủy sản


Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 05-07-2018
Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 05-07-2018
Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 29/06/2018 – 05/07/2018

14/07/2018
Giá thủy sản tại Khánh Hòa 12-07-2018
Giá thủy sản tại Khánh Hòa 12-07-2018
Tỉnh/TP: Khánh Hòa

Giá cá ngừ, giá cá mú, giá cá chẽm, giá tôm hùm tại Khánh Hòa ngày 06/07/2018 – 12/07/2018

14/07/2018
Giá thủy sản tại Đồng Tháp 12-07-2018
Giá thủy sản tại Đồng Tháp 12-07-2018
Tỉnh/TP: Đồng Tháp

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 06/07/2018 – 12/07/2018

14/07/2018
Giá thủy sản tại Đà Nẵng 12-07-2018
Giá thủy sản tại Đà Nẵng 12-07-2018
Tỉnh/TP: Đà Nẵng

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 06/07/2018 – 12/07/2018

14/07/2018
  • 1 / 118