2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: xay dung nong thon moi

644 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4665 giây.
Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Cấp Cơ Sở Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Cấp Cơ Sở

Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của cả nước năm 2011, Phú Thọ là một trong 3 tỉnh đã cơ bản hoàn thành quy hoạch cấp xã. Nhằm kiểm tra công tác xây dựng NTM tại địa phương này, Bộ trưởng…

08/03/2012

Xây dựng nông thôn mới từ góc nhìn kinh tế Xây dựng nông thôn mới từ góc nhìn kinh tế

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một vấn đề mới, nhưng bản chất, thuộc tính của nó rất gần gũi, rất thiết thực đối với nông thôn, nông dân. Đây là một cuộc vận động chính trị - xã hội rất sâu sắc vì…

09/01/2016

Mường Đăng Xây Dựng Môi Trường Nông Thôn Mới Mường Đăng Xây Dựng Môi Trường Nông Thôn Mới

Xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng là một trong nhiều địa phương ở tỉnh ta đang chờ phê duyệt Đề án xây dựng Nông thôn mới. Hầu hết các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới xã đều chưa triển khai thực hiện được.…

29/06/2013

Nông thôn mới - động lực phát triển nông nghiệp Nông thôn mới - động lực phát triển nông nghiệp

Là tỉnh miền núi, khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM) Hòa Bình phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên bằng những giải pháp huy động nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, lựa chọn những tiêu chí phù hợp, NTM…

07/09/2016

Nhà Nông Tài Ba cổ vũ xây dựng nông thôn mới tại ĐBSCL Nhà Nông Tài Ba cổ vũ xây dựng nông thôn mới tại ĐBSCL

Sau 5 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động khắp cả nước với 1.298 xã (14,5%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

24/12/2015

Vai Trò Của Hội Nông Dân Tham Gia Phát Triển Kinh Tế Và Xây Dựng Nông Thôn Mới Vai Trò Của Hội Nông Dân Tham Gia Phát Triển Kinh Tế Và Xây Dựng Nông Thôn Mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cuộc vận động đòi hỏi phải có sự nỗ lực tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Là thành viên trong Ban chỉ…

21/11/2013

Mường Ảng Phát Huy Vai Trò Của Nông Dân Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Mường Ảng Phát Huy Vai Trò Của Nông Dân Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

Xác định nông dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp Hội Nông dân Mường Ảng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân…

29/06/2013

Chung Sức Xây Dựng Nông Thôn Mới Chung Sức Xây Dựng Nông Thôn Mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực sự mang lại sinh khí cho vùng nông thôn Cà Mau. Sau 2 năm triển khai, Cà Mau đã xuất hiện những địa phương dẫn đầu trong việc hoàn thành các tiêu chí…

24/06/2013

Thí điểm Quỹ Xây dựng nông thôn mới Thí điểm Quỹ Xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình), Văn phòng Điều phối T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) phối hợp tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo thí điểm Quỹ Xây dựng NTM, thuộc Chương trình mục tiêu quốc…

22/04/2016

Khuyến nông Yên Bái với công tác xây dựng nông thôn mới Khuyến nông Yên Bái với công tác xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay tỉnh Yên Bái đã có 86 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

21/04/2022

  • 1 / 65