Tôm sú 

Cần chủ động đề phòng dịch bệnh trên tôm
Cần chủ động đề phòng dịch bệnh trên tôm

Bà con nuôi tôm cần hạn chế lấy nước vào ao ở thời điểm này và áp dụng các biện pháp để tránh lây nhiễm mầm bệnh từ kênh rạch…

Tôm thẻ chân trắng 

Nuôi tôm theo hướng VietGAP
Nuôi tôm theo hướng VietGAP

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng VietGAP chuẩn bị bước vào vụ mới đem lại nhiều lợi ích, không những con tôm nuôi đạt kích cỡ, sản…