Tin nông nghiệp 

Kiếm vài tỷ mỗi năm từ nuôi tôm
Kiếm vài tỷ mỗi năm từ nuôi tôm

Khi nuôi tôm ngày một khó, thành công nhiều nhưng thất bại cũng không nhỏ; thì ông Bùi Ngọc Liêm vẫn luôn “trúng”, luôn được giá và năng suất ổn…