2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: huong dan ky thuat trong khoai tay sau lut

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.5583 giây.
Hướng Dẫn Kỹ Thuật Trồng Khoai Tây Sau Lụt Hướng Dẫn Kỹ Thuật Trồng Khoai Tây Sau Lụt

2Lúa xin giới thiệu phương pháp trồng Khoai Tây sau lụt. Khoai tây là một cây trồng có ưu thế về mùa vụ, ít cạnh tranh với các cây trồng khác trong vụ đông. Do khoai tây có thời gian sinh trưởng ngắn (90 ngày)…

15/01/2011

Hướng dẫn kỹ thuật trồng khoai tây sau lụt Hướng dẫn kỹ thuật trồng khoai tây sau lụt

Khoai tây là một cây trồng có ưu thế về mùa vụ, ít cạnh tranh với các cây trồng khác trong vụ đông. Do khoai tây có thời gian sinh trưởng ngắn (90 ngày) nên không ảnh hưởng tới cơ cấu cây trồng vụ sau.

24/09/2016