2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: gia ca ngu

650 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.5125 giây.
Cá ngừ đại dương rớt giá còn 84.000 đồng/kg Cá ngừ đại dương rớt giá còn 84.000 đồng/kg

Nếu tháng trước cá ngừ đại dương được các đầu nậu thu mua với giá 90.000 đồng/kg (đầu năm đạt trên 100.000 đồng/ kg) thì hiện tại giá cá chỉ còn 84.000 đồng/ kg. Giá cả bấp bênh, khiến ngư dân rất bất an.

13/05/2016

Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 29-12-2016  Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 29-12-2016 Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 23/12 – 29/12/2016

09/01/2017

Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 08-12-2016  Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 08-12-2016 Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 02/12 – 08/12/2016

16/12/2016

Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 15-12-2016  Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 15-12-2016 Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 09/12 – 15/12/2016

23/12/2016

Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 01-12-2016  Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 01-12-2016 Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 25/11 – 01/12/2016

10/12/2016

Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 27-10-2016  Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 27-10-2016 Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 21/10 – 27/10/2016

08/11/2016

Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 17-11-2016  Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 17-11-2016 Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 11/11 – 17/11/2016

25/11/2016

Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 10-11-2016  Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 10-11-2016 Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 04/10 – 10/11/2016

25/11/2016

Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 03-11-2016  Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 03-11-2016 Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 28/10 – 03/11/2016

11/11/2016

Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 12-05-2017  Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 12-05-2017 Tỉnh/TP: Phú Yên

Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 05/05/2017 – 12/05/2017

22/05/2017

  • 1 / 65