2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: bacillus ssp

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.0105 giây.
Men vi sinh phân hủy chất hữu cơ trong ao nuôi thủy sản TS.01 Men vi sinh phân hủy chất hữu cơ trong ao nuôi thủy sản TS.01

Xử lý nước ao nuôi tôm, trại giống tôm, hồ cá, xử lý nước thải hữu cơ, giảm mùi hôi, giảm các loại khí độc, amoniac, cân bằng nước.

30/01/2016