2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: phan huy chat huu co

3 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.7077 giây.
Men vi sinh phân hủy chất hữu cơ trong ao nuôi thủy sản TS.01 Men vi sinh phân hủy chất hữu cơ trong ao nuôi thủy sản TS.01

Xử lý nước ao nuôi tôm, trại giống tôm, hồ cá, xử lý nước thải hữu cơ, giảm mùi hôi, giảm các loại khí độc, amoniac, cân bằng nước.

30/01/2016

Vai trò quan trọng của Oxy hòa tan đối với động vật thủy sản Vai trò quan trọng của Oxy hòa tan đối với động vật thủy sản

Oxy hoà tan trong nước đóng vai trò rất quan trọng đối với động vật thuỷ sinh nói chung và động vật thuỷ sản nói riêng, oxy hoà tan của thuỷ vực có hai nguồn chính: khuyếch tán từ không khí (nhờ gió, sóng) và…

23/05/2015

Phơi khô đáy ao, rải vôi - Quá trình khử trùng trong các ao nuôi tôm bán thâm canh Phơi khô đáy ao, rải vôi - Quá trình khử trùng trong các ao nuôi tôm bán thâm canh

Các bước thực hành chính trong quản lý nền đáy ao nuôi tôm bán thâm canh là phơi khô đáy ao và rải vôi giữa các vụ. Các bước thực hành này thúc đẩy phân hủy chất hữu cơ, trung hòa độ chua của đất…

30/09/2015