2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: agriculture

13 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1564 giây.
Nuôi sâu gạo thay thế dầu cọ Nuôi sâu gạo thay thế dầu cọ

Biteback là một trong ba startup đoạt giải trong kỳ thi Indoor Agriculture Pitch do Indoor Ag-Con, một tổ chức được Newbean Aspital sáng lập năm 2013.

27/04/2019

Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 5 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 5

Duy trì nhiệt độ nước tối ưu trong hệ thống chăn nuôi là quan trọng nhất vì tốc độ tăng trưởng của cá có liên quan trực tiếp đến nhiệt độ nước.

12/05/2020

Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 6 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 6

Một hệ thống tuần hoàn là một công việc tốn nhiều chi phí xây dựng và vận hành. Có sự cạnh tranh trên thị trường cá và sản xuất phải hiệu quả để kiếm lợi nhuận.

12/05/2020

Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 7 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 7

Ý tưởng xây dựng một trang trại chăn nuôi cá tuần hoàn thường dựa trên những quan điểm rất khác nhau về những gì quan trọng và những gì có lợi.

12/05/2020

Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 8 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 8

Việc chuyển từ chăn nuôi cá truyền thống sang kỹ thuật tuần hoàn làm thay đổi đáng kể các công việc thường ngày và những kỹ năng cần thiết để quản lý trang trại

12/05/2020

Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 9 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 9

Tần suất vệ sinh bộ lọc vi hạt phụ thuộc vào tải trọng trên hệ thống. Nên vệ sinh bộ lọc vi hạt mỗi tuần theo hướng dẫn

12/05/2020

Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 12 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 12

Sự tăng trưởng sản lượng cá hồi Chile trong những năm 90 đòi hỏi nguồn cung ứng cá hồi hai năm từ vùng nước ngọt ngày càng tăng để thả vào lồng chăn nuôi cá

04/06/2020

Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 2 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 2

Trong một hệ thống tuần hoàn cần phải xử lý nước liên tục để loại bỏ các chất thải do cá thải ra và thêm lượng oxy để giữ cho cá sống được và khỏe mạnh.

11/05/2020

Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 10 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 10

Chăn nuôi cá trong một hệ thống tuần hoàn nơi mà nước được tái sử dụng liên tục cũng không làm cho chất thải từ quá trình sản xuất cá biến mất.

01/06/2020

Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 1 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản tuần hoàn - Phần 1

Giới thiệu về hệ thống chăn nuôi cá khép kín thân thiện với môi trường và đạt năng suất cao

11/05/2020

  • 1 / 2
Tìm kiếm thay thế với: