Giá thủy sản Giá thủy sản tại Khánh Hòa 09-08-2018
Lưu bài viết Bài viết đã lưu

Giá thủy sản tại Khánh Hòa 09-08-2018

Tác giả 2LUA.VN tổng hợp, ngày đăng 13/08/2018,
Lưu bài viết Bài viết đã lưu

Giá thủy sản Quy cách Giá (VND/kg)
Ghẹ 100-130 g/con 300.000-320.000
90-100 g/con 260.000-280.000
60-90 g/con 180.000-200.000
50-60 g/con 140.000-160.000
Mực nang ≥ 500 280.000-300.000
300-500 g/con 280.000-300.000
200-300 g/con 240.000-260.000
Mực lá ≥ 500 g/con 300.000-320.000
Mực ống 10-14 cm/con 130.000-150.000
14-< 20 cm 160.000-180.000
≥ 2 0 cm/con 190.000-200.000
Cá Thu ≥ 2 kg 150.000-160.000
1,5-2 kg 130.000-140.000
1-< 1,5 kg/con 100.000-120.000
Cá mó ≥ 0,5 120.000-130.000
Cá đổng quéo ≥ 0,5 kg/con 100.000-120.000
Cá đổng tía ≥ 0,5 kg 100.000-120.000
Cá ngừ sọc dưa ≥ 1 kg 65.000
Cá ngừ vây vàng ≥ 8 kg/con 65.000-75.000
Cá ngừ mắt to ≥ 8 k/con 65.000-75.000
Cá cờ kiếm ≥ 10 kg/con 58.000-67.000
Cá cờ gòn ≥ 10 kg/con 68.000-76.000
Cá ngừ đại dương Loại I (≥ 50 kg/con) 350.000-360.000
Mua xô (≥ 30 kg/con) 120.000-130.000
Cá mú chấm 1,5 kg/con 160.000-170.000
Cá mú tạp 3 kg/con 150.000-170.000
Tôm hùm bông sống ≥ 1 kg/con 1.850.000
0,7-1 kg/con 1.750.000
Cá dấm trắng 0,5 kg/con 120.000-140.000
Cá cơm săn tươi 7-8 cm 140.000-150.000
Cá cơm trắng Tươi 110.000-130.000
Cá sơn la 0,5 kg/con 160.000-180.000
Cá sơn đỏ 0,8 kg/con 170.000-190.000
Cá sơn thóc 150-200 gr/con 50.000-60.000
Cá nục 12-15 con/kg 50.000-60.000
Cá hố ≥ 0,5 kg/con 140.000-150.000
Mực ống khô ≥ 20 cm 750.000
15-20 cm 650.000-680.000
Mực lá khô ≥ 20 cm 800.000
Cá hồng đỏ ≥ 0,8 kg 170.000-190.000
Cá hồng rốc ≥ 1kg 170.000-190.000
Cá chẽm 0,8- ≥ 1,6 kg 150.000-160.000
Cá mú cọp (sống) 0,8 kg/con 340.000-360.000
Cá mú đen (sống) 0,8-1,3 kg/con 300.000-320.000
Cá bớp 7 kg/con 160.000-170.000
Tôm sú 40 con/kg 380.000-400.000
Tôm chân trắng 60-80 con/kg 180.000-160.000

Có thể bạn quan tâm

Cửa hàng

Thích (2) Liên hệ (1) Làm mới (103)

Chợ

Điện thoại của bạn
Hôm nay. 21/08/2018 5:03 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Tưới cây tự động, thiết kế và thi công hệ thống tưới cây tự động, bộ hẹn giờ tưới cây tự động
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 21/08/2018 4:13 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
lưới che nắng thai lan, lưới che nắng thai lan tại hà nội, nơi bán lưới che nắng thai lan tại hà nội
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 21/08/2018 3:01 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Hệ thống tưới nhỏ giọt cây trái, tưới nhỏ giọt cho cây cam,mô hình tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước cho
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 21/08/2018 2:52 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Có 1000m2 trồng rau sạch trong nhà lưới, công nghệ nhà màng trong sản xuất rau sạch.
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 21/08/2018 2:37 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt gia đình, cách tưới cây nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ g
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 21/08/2018 1:46 PM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
hệ thống tưới nhỏ giọt 100% khách hàng hài lòng,cách làm hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới nhỏ giọt cho đ
Thích (0) Liên hệ (0) Làm mới (0)
gia-ca-ngu-gia-tom-hum-tai-phu-yen-09-08-2018 Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú… gia-thuy-san-tai-dong-thap-09-08-2018 Giá thủy sản tại Đồng Tháp 09-08-2018