Mô hình kinh tế Hoài Ân Tập Trung Đẩy Nhanh Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới
Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng khí lớn, áp suất mạnh. Phù hợp để lắp đặt sục khí ao nuôi tôm, trại giống, ương tôm, nuôi tôm nhà màng …
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Sản phẩm khuyên dùng
Chúng tôi tự hào giới thiệu Ống thông khí Nano-Tube bọt khí mịn, oxy hoà tan cao, cải tiến quan trọng để khuếch tán oxy hoà tan trong nước phục vụ nuôi tôm công nghệ cao.

Hoài Ân Tập Trung Đẩy Nhanh Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới

Ngày đăng 30/07/2014

Hoài Ân Tập Trung Đẩy Nhanh Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn Hoài Ân đã có nhiều thay đổi tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí NTM, huyện Hoài Ân vẫn còn nhiều việc phải làm.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo XDNTM huyện Hoài Ân, bên cạnh việc hướng dẫn 14/14 xã XDNTM lập đồ án quy hoạch và đề án XDTNM, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua “Hoài Ân chung sức XDNTM” nhằm huy động mọi nguồn lực để XDNTM trên địa bàn. Trong 3 năm (2011-2013) từ các nguồn vốn, huyện đã đầu tư hơn 28,36 tỉ đồng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi…

Thời gian qua, nông dân huyện Hoài Ân đã đẩy mạnh phong trào phát triển chăn nuôi, cải tạo vườn tạp thành vườn kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Qua XDNTM, cơ sở hạ tầng nông thôn của huyện dần được hoàn thiện, đời sống của nhân dân cũng khá hơn trước. Đến nay, xã Ân Thạnh đã đạt 12/19 tiêu chí; các xã Ân Phong, Ân Tường Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín đạt 10/19 tiêu chí...  Trong năm 2014, 3 xã thực hiện XDNTM giai đoạn 2011-2015 là Ân Thạnh, Ân Phong, Ân Tường Tây nỗ lực phấn đấu đạt thêm từ 5-7 tiêu chí; các xã còn lại đạt thêm từ 1-3 tiêu chí. Đến năm 2015, hoàn thành XDNTM tại 3 xã nói trên.

Ông Nguyễn Cần, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Hoài Ân cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện XDNTM. Thực tế cho thấy kinh phí XDNTM là rất lớn, trong khi việc huy động nguồn lực phục vụ XDNTM ở địa phương còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Hơn nữa, nhận thức về mục đích, ý nghĩa XDNTM của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa cao, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của cấp trên. Sự phối hợp giữa các ban ngành, hội - đoàn thể ở địa phương trong thực hiện XDNTM chưa chặt chẽ và đồng bộ.

Nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp của Trung ương và tỉnh còn thấp, trong khi huyện chưa chủ động lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nên việc cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình gặp rất nhiều khó khăn. Công tác vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, con em trong và ngoài địa phương tham gia đóng góp XDNTM chưa đạt kết quả như mong muốn...

Vừa qua, Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh đã làm việc với Huyện ủy và UBND huyện Hoài Ân về tình hình XDNTM ở địa phương.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo huyện, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện đã phân tích những hạn chế trong quá trình XDNTM ở Hoài Ân, đồng thời yêu cầu lãnh đạo huyện Hoài Ân phải đánh giá lại các tiêu chí NTM đã đạt và chưa đạt, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong việc đóng góp công sức và tiền của để XDNTM, đồng thời vận động nhân dân thực hiện, xác định người dân là chủ thể XDNTM, không được trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Bên cạnh đó, huyện cần tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, nguồn vốn đóng góp của các doanh nghiệp và nhân dân, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện các tiêu chí NTM. Chú trọng phong trào toàn dân xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện cũng đã chỉ đạo Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh cùng các sở, ngành của tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giúp huyện Hoài Ân khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả XDNTM ở địa phương.


Sản phẩm khuyên dùng
Máy thổi khí AT-80 đang rất được ưa chuộng hiện nay trên thị trường, lưu lượng khí lớn, hoạt động mạnh mẽ.
Sản phẩm khuyên dùng
Tima - Tủ điều khiển ứng dụng mạng không dây LoRa. Tima sử dụng giao thức truyền dữ liệu không dây tầm xa LoRa điều khiển thiết bị như máy bơm nước, động cơ điện…
Góp Phần Thực Hiện Tiêu Chí Môi Trường Góp Phần Thực Hiện Tiêu… Tái Cơ Cấu Để Ngành Chăn Nuôi Phát Triển Bền Vững Tái Cơ Cấu Để Ngành…