2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: xoai giam gia

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0047 giây.
ĐBSCL: Thương lái ngoảnh mặt, xoài rớt giá thê thảm ĐBSCL: Thương lái ngoảnh mặt, xoài rớt giá thê thảm

Năng suất, chất lượng trái giảm do mưa bão, trong khi đó phía Trung Quốc lại chuyển hướng thu mua sang quốc gia khác khiến giá xoài giảm mạnh

28/10/2016