2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: trong ot Tiela

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2522 giây.
Kỹ thuật trồng ớt Tiela hiệu quả cao Kỹ thuật trồng ớt Tiela hiệu quả cao

Đây là giống có khả năng thích ứng rộng, trồng được ở nhiều vùng, nhiều vụ trong năm.

18/08/2015

Tìm kiếm thay thế với: