2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: su dung phan bon cho cay xoai

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2081 giây.
Sử Dụng Phân Bón Cho Cây Xoài Sử Dụng Phân Bón Cho Cây Xoài

Xoài ưa đất có tầng sâu, nhưng lại không kén đất về mặt hóa học. Độ pH đất thích hợp cho xoài là 5,5 - 7,5. Tuy nhiên, xoài có thể trồng được cả ở những đất chua hơn và kiềm hơn miễn là không…

20/12/2011