2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: phat trien chan nuoi tao san pham hang hoa

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4741 giây.
Phát Triển Chăn Nuôi Tạo Sản Phẩm Hàng Hoá Phát Triển Chăn Nuôi Tạo Sản Phẩm Hàng Hoá

Với lợi thế về đất đai, đồi rừng, ao hồ, sông suối và nhất là nguồn lao động trong nông thôn dồi dào, tỉnh Điện Biên xác định tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ cầm... góp phần xoá đói giảm…

28/06/2013

Tìm kiếm thay thế với: