2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi tom the chan trang tren vung cat ven bien

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.3491 giây.
Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trên Vùng Cát Ven Biển Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trên Vùng Cát Ven Biển

Bờ ao rộng 2m, độ sâu nước trong ao nuôi từ 1.5-2.m. Bờ và đáy ao được lót bạc chống thấm HDPE loại tốt. Dọc bờ ao phải xây dựng 01 hố ga dạng hình hộp với kích thước 1.5m x 1m x 2m để…

17/02/2011

Nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng cát ven biển Nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng cát ven biển

Nhằm hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế về ô nhiễm môi trường và dịch bệnh xảy ra khi nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng cát. Đồng thời thực hiện Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5…

13/03/2015