2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi tom the chan trang theo quy trinh gap

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1634 giây.
Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Theo Quy Trình GAP Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Theo Quy Trình GAP

Nhằm giúp người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng, tạo ra các sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có tính cạnh tranh cao, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả…

11/09/2012