2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi ca tre lai trong ho lot bat

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.5723 giây.
Nuôi Cá Trê Lai Trong Hồ Lót Bạt Nuôi Cá Trê Lai Trong Hồ Lót Bạt

Nhận thấy nuôi bằng ao đất môi trường nước thường bị ô nhiễm, việc thay nước khó khăn, dễ sinh dịch bệnh... nên anh Bé xây hồ, lót bạt nuôi cá trê lai

17/02/2011