2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi ca lang thuong pham

8 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4216 giây.
Cần Giải Thích Cá Lăng Nuôi Trong Lồng Chết Hàng Loạt Cần Giải Thích Cá Lăng Nuôi Trong Lồng Chết Hàng Loạt

Tại Đam Rông (Lâm Đồng), đầu năm 2012, dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá lăng thương phẩm trong bè tại huyện Đam Rông năm 2012” đã được triển khai. Mặc dầu dự án nói rõ “nuôi cá lăng thương phẩm trong bè” (lồng)…

27/11/2013

Cách Nuôi Cá Lăng Thương Phẩm Hiệu Quả Cao Cách Nuôi Cá Lăng Thương Phẩm Hiệu Quả Cao

ThS. Ngô Văn Ngọc (Khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm TP. HCM) cho sinh sản nhân tạo thành công các giống cá lăng quý hiếm, và sản xuất hàng loạt cá giống cung cấp cho người dân. Công nghệ này cũng được chuyển giao…

24/12/2013

Nuôi thành công cá lăng chấm thương phẩm Nuôi thành công cá lăng chấm thương phẩm

Sau 2 năm tiến hành nuôi thử nghiệm, sáng 28/7, Trung tâm Thủy sản Điện Biên và Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả và khả năng nhân rộng Dự án “Ứng dụng công nghệ nuôi cá…

30/07/2015

Kỹ Thuật Nuôi Cá Lăng Thương Phẩm Hiệu Quả Cao Kỹ Thuật Nuôi Cá Lăng Thương Phẩm Hiệu Quả Cao

ThS. Ngô Văn Ngọc (Khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm TP. HCM) cho sinh sản nhân tạo thành công các giống cá lăng quý hiếm, và sản xuất hàng loạt cá giống cung cấp cho người dân.

17/02/2014

Nhân Giống Và Nuôi Cá Lăng Thương Phẩm Nhân Giống Và Nuôi Cá Lăng Thương Phẩm

Cá lăng vàng có tên khoa học Mytusnemurus, sống trong các vùng nước ngọt và nước lợ thuộc vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

17/02/2014

Cách nuôi cá lăng thương phẩm hiệu quả cao Cách nuôi cá lăng thương phẩm hiệu quả cao

ThS. Ngô Văn Ngọc (Khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm TP. HCM) cho sinh sản nhân tạo thành công các giống cá lăng quý hiếm, và sản xuất hàng loạt cá giống cung cấp cho người dân.

30/03/2015

Kỹ thuật nuôi cá lăng thương phẩm hiệu quả cao Kỹ thuật nuôi cá lăng thương phẩm hiệu quả cao

ThS. Ngô Văn Ngọc (Khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm TP. HCM) cho sinh sản nhân tạo thành công các giống cá lăng quý hiếm, và sản xuất hàng loạt cá giống cung cấp cho người dân.

30/03/2015

Nhân giống và nuôi cá lăng thương phẩm Nhân giống và nuôi cá lăng thương phẩm

Cá lăng vàng có tên khoa học Mytusnemurus, sống trong các vùng nước ngọt và nước lợ thuộc vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

30/03/2015

Tìm kiếm thay thế với: