2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi ca lang nha trong be

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.3957 giây.
Kỷ Thuật Nuôi Cá Lăng Nha Trong Bè Kỷ Thuật Nuôi Cá Lăng Nha Trong Bè

Ở nước ta cá lăng nha thích hợp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi được hưởng nguồn nước ngọt của sông Tiền và sông Hậu. Cá lăng nha có thịt trắng chắc, ít xương dăm, mùi vị thơm ngon.

22/11/2012

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha trong bè Kỹ thuật nuôi cá lăng nha trong bè

I. Tổng Quan - Ở nước ta cá lăng nha thích hợp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi được hưởng nguồn nước ngọt của sông Tiền và sông Hậu. Cá lăng nha có thịt trắng chắc, ít xương dăm, mùi vị thơm…

30/03/2015