2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi bao ngu bang long be

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1475 giây.
Bào Ngư Ở Bạch Long Vĩ Bào Ngư Ở Bạch Long Vĩ

Bào ngư có đặc điểm khá lạ là có 9 lỗ khi trưởng thành, bình thường cũng có 9 lỗ nhưng là lỗ ngầm, chưa lộ ra. Dân tự do bất chấp mùa sinh sản hay không, bất kể con to hay con nhỏ, có…

26/11/2011