2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nho xanh VietGAP

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.3153 giây.
Người trồng nho xanh VietGAP lãi lớn Người trồng nho xanh VietGAP lãi lớn

Chuyển từ nho đỏ sang nho xanh và canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, người trồng nho ở vùng Thành Sơn (Ninh Thuận) đang thu lãi tốt nhờ năng suất cao

14/09/2017