2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: mot so dich benh hai tren cay mit

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.993 giây.
Một Số Dịch Bệnh Hại Trên Cây Mít Một Số Dịch Bệnh Hại Trên Cây Mít

Cách phòng hữu hiệu nhất là trồng cây trên đất cao ráo, thoát nước tốt. Không nên dùng biện pháp xử lý thuốc hóa học mà dùng biện pháp sinh học để phòng trừ sự gây hại hay bao trái vào cuối giai đoạn trái…

31/01/2012