2lua

Thời gian




Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: mo hinh nuoi ca chach o ruong lua

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.354 giây.
Mô Hình Nuôi Cá Chạch Ở Ruộng Lúa Mô Hình Nuôi Cá Chạch Ở Ruộng Lúa

Chạch nuôi ở ruộng n­ước là nghề phụ của nhà nông, nghề nuôi cá ruộng nếu có môi tr­ường tốt cũng đem lại hiệu quả khá cao. Cá chạch ruộng, ngoài việc tăng thêm thư­ơng phẩm còn làm cho đất ruộng thêm tơi xốp, cá…

12/09/2011