2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat uong ca tram co giong

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2933 giây.
Kỹ Thuật Ương Cá Trắm Cỏ Giống Kỹ Thuật Ương Cá Trắm Cỏ Giống

Chọn ao ương tốt nhất là hình chữ nhật, ao ương cá từ cá hương lên cá giống có diện tích từ 300-500m2; nhưng diện tích ao ương cá giống thích hợp nhất từ 1.000-2.000m2, mức nước trong ao từ 1,2-1,5m. Chất đáy ao là…

30/08/2013